Artis: Vy Phạm Style Line work , Mini Realistic | VP Green INK Tattoo - Xăm Nghệ Thuật Vũng Tàu

Địa chỉ: 44 Lý Tự Trọng, Phường 1, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Hotline: 0779953368
VP Green INK Tattoo - Xăm Nghệ Thuật Vũng Tàu
Artis: Vy Phạm Style Line work , Mini Realistic | VP Green INK Tattoo - Xăm Nghệ Thuật Vũng Tàu